Link til forsiden på Viskvalitet.dk Link til forsiden af effektmålingsdelen af Viskvalitet
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Viskvalitet.dk - Effekt?   Viskvalitet.dk
- Effekt?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
Viseffekt.dk - Videovejledninger til skoleadministratorer
 
Alle videovejledningerne herunder viser brugen af Viseffekt.dk for skoleadministratorer.

Vejledninger for kursister kan ses i menuen i højre side

De fem videoer viser, hvordan skolen forbereder og gennemfører effektmålinger og enkeltstående test.
 
Når I går i gang med Viseffekt på skolen:
For at anvende Viseffekt, skal skolen oprettes som bruger, og have en administratoradgang.
Adgang fås hos STIL.dk, skriv til jorgen.lihn@stil.dk
 
Særligt om anvendelse af Viseffekt til afsluttende/ enkeltstående test

 • De lærere, der skal undervise på kurser med en afsluttende test, herunder ved kollektiv afkortning, og skal hjælpe kursusdeltagerne med den praktiske gennemførelse af testene, samt bruge testresultaterne i bedømmelse, skal også oprettes som brugere i Viseffekt. Det gøres af skolens administrator. Følg instruktionen i video 1: "Oprettelse af en underviser som bruger på Viseffekt.dk"
   
 • For at anvende Viseffekt til afsluttende test, skal skolen oprette testene ved at følge instruktionerne i video 2:"Skolens oprettelse af afsluttende, enkeltstående test under Viseffekt.dk, bl.a. til kurser med kollektiv afkortning."
   
 • Skolens udsendelse af de oprettede test til kursusdeltagerne: Følg instruktionerne i video 3:
  "Skolens udsendelse af information til kursister om test/effektmåling under Viseffekt.dk"
 • Der er følgende videovejledninger:

  Klik på den enkelte og kom ned på siden hvor den kan vises:

  1. Oprettelse af en underviser som bruger på Viseffekt.dk

  2. Skolens oprettelse af afsluttende, enkeltstående test under Viseffekt.dk,
   bl.a. til kurser med kollektiv afkortning.

  3. Skoles udsendelse af information til kursister om test/effektmåling under Viseffekt.dk

  4. Oprettelse af en effektmåling under Viseffekt.dk

  5. Se kursisternes testresultater i Viseffekt.dk

   
  Information til skoler, lærere og kursister om at anvende Viseffekt til afsluttende test
   
  I forsøget med kollektiv afkortning er der krav om, at alle kursister skal gennemføre en afsluttende test, når de har gennemført deres afkortede kursus.
   
  En række efteruddannelsesudvalg har valgt at benytte Viseffekt som system til afvikling af de afsluttende test, der er elektroniske. Det gælder for 50 af de 114 arbejdsmarkedsuddannelser, der er med i forsøget. Uddannelserne kommer fra tre udvalgsområder:
  • Træets Uddannelser (TU)
  • Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen (KHRU)
  • Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
  Viseffekt er ikke blevet anvendt af ret mange skoler indtil nu. I forsøget med kollektiv afkortning vil langt flere skoler får brug for at anvende systemet til de afsluttende test, og lære at bruge systemet.
   
  Viseffekt er i sit udgangspunkt et effektmålingssystem, der er udviklet til at hjælpe lærere og skoler med at følge indlæringseffekten med afsæt i den tilvækst i viden, kursisterne får som en del af de samlede kompetencer, de tilegner sig på kurserne.
   
  Viseffekt kan også anvendes til at afvikle enkeltstående test, herunder de afsluttende test til kollektivt afkortede kurser. Til at lære, hvordan det foregår, har HAKL via firmaet Viart fået udviklet en række instruktionsvideoer, der nu tilgås på Viseffekt websiden.
   
  Der er to sæt videoer som begge kan tilgås i menuen i højre side:
  • En til skolerne og lærerne, der viser hvordan man tager hul på at anvende Viseffekt, opretter de brugere - her lærere - der skal formidle testene til kursisterne, og hvordan skolen administrerer test og resultater.
    
  • En til lærerne og kursisterne, der viser, hvordan man opretter sig som kursister og gennemfører en effektmåling eller test, så lærerne kan hjælpe kursisterne, og så kursisterne kan få information direkte efter behov.
  Fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil vi opfordre alle skoler, der er godkendt til at udbyde nogle af de arbejdsmarkedsuddannelser, der er med i forsøget fra de tre udvalgsområder, til at gennemgå videoerne og anvende dem aktivt i forbindelse med forsøget med kollektiv afkortning.
   
  I kan se de arbejdsmarkedsuddannelser, der er med i forsøget og dermed er udarbejdet test til, er her (klik på bilag 1 i oversigten via følgende side): AMU-bekendtgørelsen.
   
  Du kan læse mere om forsøget med kollektiv afkortning, og få svar på en række spørgsmål og skoler og udvalgs arbejde med forsøget her: Link til omtalen af forsøget på styrelsens hjemmeside.
   
  Support ved henvendelse til jorgen.lihn@stil.dk
   
  Yderligere oplysninger om forsøget og de afsluttende test
  Jørgen Brogaard Nielsen i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  mail joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk, eller tlf: 33925350

   

  Herunder er videoerne til administratorer. Klik på den enkelte for at åbne videoen:

   

  1:Oprettelse af en underviser som bruger på Viseffekt.dk

  Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Opret dig som bruger i Viseffekt.dk

   

  2: Skolens oprettelse af afsluttende, enkeltstående test under Viseffekt.dk, bl.a. til kurser med kollektiv afkortning.

  Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Skolens oprettelse af effektmåling ved kollektiv afkortning under Viseffekt.dk

   

  3: Skolens udsendelse af information til kursister om test/effektmåling under Viseffekt.dk


  Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Skolens udsendelse af information til kursister om test under Viseffekt.dk

   

  4:Oprettelse af en effektmåling under Viseffekt.dk

  Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Oprettelse af en effektmåling under Viseffekt.dk

   

  5: Se kursisternes testresultater i Viseffekt.dk
  Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Se kursisternes testresultater i Viseffekt.dk

   

   

  © Undervisningsministeriet 2017

  Videoinstruktionerne er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og VIArt ApS.
  Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde.

  N Y  K U R S I S T ?
  Klik her for at registrere dig i Effektmålingsværktøjet.


  K U R S I S T  L O G I N
  Angiv fødselsdato
  Angiv din pinkode

       


  V E J L E D N I N G
  Videovejledninger til kursister

  Videovejledninger til skolen