Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Viseffekt.dk
 
En vurdering af udbyttet eller effekten af en uddannelsesaktivitet kan afdækkes via en måling af den viden, der opnås ved uddannelsesaktiviteten. Måling af denne videntilvækst kan ske med redskabet Viseffekt.dk. Viseffekt kan desuden bruges til at gennemføre en afsluttende test eller prøve.
 
Effektmåling og prøve med Viseffekt kan bidrage til vurderingen af, om en uddannelsesaktivitet faktisk forbedrer de kompetencer,
den er tiltænkt at forbedre, eller afprøve om deltagerne har lært det, der var hensigten.
 
Viseffekt har to testformer: En måling med tekstbaserede skemaer og en multimedie-baseret måling, hvor der også indgår billeder, grafik og video til at illustrere testen. Forudsætningen for korrekt brug af effektmålingsværktøjet er anvendelsen den nyeste Chrome browser. Ved brug af andre browsere kan korrekt funktionalitet ikke garanteres.
 
Om effektmålingerne
 
Overordnet består kompetencer af viden og færdigheder. Når man måler effekten af en uddannelsesaktivitet måler man på den ene bestanddel af kompetenceudvikling: Hvordan uddannelsesaktiviteten har bidraget til at øge kursisternes viden. Målingen er således
ikke komplet, men måling af tilvækst i viden er en indikation på den samlede uddannelseseffekt.
 
Effektmåling med Viseffekt sker via www.viseffekt.dk, og gennemføres med spørgsmål og øvelser, der skal afdække tilvæksten i deltagernes viden og indsigt for den uddannelsesaktivitet, der måles på.
 
For at måle tilvæksten i viden måles der med de samme øvelser og spørgsmål før og efter uddannelsesaktiviteten, og svarene sammenlignes for at regne tilvæksten i viden ud.
  • Første måling er en undersøgelse af kursistens viden ved kursets start.
     
  • Anden måling er en undersøgelse af kursistens viden ved kursets afslutning. Forskellen på de to målinger kan med Viseffekts forskellige målemetoder vise kursets bidrag til kursisternes øgede viden.
     
  • Tredje måling:Det er muligt at supplere med en hukommelsesmåling 2-3 måneder efter uddannelsesaktivitetens afslutning, hvor man ser på hvor meget der er tilbage af dét, deltageren har lært. Hukommelsesmålingen giver en ide om det lærte er blevet brugt på deltagerens arbejdsplads, idet viden, der ikke bruges, bliver ringere med tiden.
Udformes øvelser og spørgsmål rigtigt, vil besvarelserne vise noget om indlæringen og hvis man yderligere kombinerer med at vise simuleringer og øvelser via internettet, kan man til en vis grad måle hvordan deltagerne vil handle i nogle af de nye arbejdssituationer, det er meningen at uddannelsesaktiviteterne skal gøre dem klar til at håndtere.
 
Anvendelse af Viseffekt til afsluttende test
Viseffekt kan også anvendes til afsluttende/ enkeltstående test. Det sker ved kun at gennemføre effektmålingsredskabets 2. måling. En videoinstruktion i, hvordan man gør dette som skole og kursist, findes iblandt de instruktionsvideoer, der kan tilgås i boksen “Vejledning“ til højre på siden, hvor der er vejledninger til skolen, lærerne og kursisterne.
 
Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre om muligheden for at komme til at anvende systemet, eller har spørgsmål af tekniske karakter og brug af systemet, kan de rettes til Jørgen Lihn i Styrelsen for IT- og Læring (STIL.dk), e-post jorgen.lihn@stil.dk eller telefon: 3587 8375.
 
Spørgsmål vedrørende anvendelse af Viseffekt til prøver kan rettes til Jørgen Brogaard Nielsen i Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK.dk), e-post joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk, telefon 3392 5350
 
Med venlig hilsen
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 
N Y  K U R S I S T ?
Klik her for at registrere dig i Effektmålingsværktøjet.


K U R S I S T  L O G I N
Angiv fødselsdato
Angiv din pinkode

     


V E J L E D N I N G
Videovejledninger til kursister

Videovejledninger til skolen