Link til forsiden på Viskvalitet.dk Link til forsiden af effektmålingsdelen af Viskvalitet
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Viskvalitet.dk - Effekt?   Viskvalitet.dk
- Effekt?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
Viskvalitet.dk - effektmåling
 
Den vurdering af kvalitet, kursisterne foretager i Viskvalitet.dk, kan suppleres med en måling af den viden, de får på arbejdsmarkedsuddannelserne. Måling af videntilvækst på AMU sker med redskabet Viseffekt, og er en vigtig del i måling af effekten af kurserne.
 
Effektmåling med Viseffekt kan bidrage til vurderingen af, om arbejdsmarkedsuddannelserne faktisk forbedrer de kompetencer, de er tiltænkt at forbedre.
 
Viseffekt har to testformer: En måling med tekstbaserede skemaer og en multimedie-baseret måling, hvor der også indgår billeder, grafik og video til at illustrere testen. Forudsætningen for korrekt brug af effektmålingsværktøjet er anvendelsen den nyeste Chrome browser. Ved brug af de øvrige browsers kan korrekt funktionalitet pt. ikke garanteres.
 
Om effektmålingerne
 
Overordnet består kompetencer af viden og færdigheder. Når vi måler effekten af kurser på AMU, måler vi på den ene bestanddel af kompetenceudviklingen: Hvordan kurserne har bidraget til at øge kursisternes viden. Målingen er således ikke komplet, men måling af tilvækst i viden er en indikation på den samlede kursuseffekt.
  • Første måling er en undersøgelse af kursistens viden ved kursets start.
     
  • Anden måling er en undersøgelse af kursistens viden ved kursets afslutning. Forskellen på de to målinger kan med Viseffekts forskellige målemetoder vise kursets bidrag til kursisternes øgede viden.
     
  • Tredje måling kan – hvis den ønskes – gennemføres ca. tre måneder efter kursets afslutning, hvor det undersøges, om kursisten stadig kan huske det, der blev lært på kurset. Denne måling giver bl.a. en indikation på, om kompetencerne fra arbejdsmarkedsuddannelserne er blevet benyttet på arbejdspladsen.
Læs mere om Viseffekt.dk
Klik her: Viskvalitet.dk - effektmåling
 
Anvendelse af Viseffekt til afsluttende test
Viseffekt kan også anvendes til afsluttende/ enkeltstående test. Det sker ved kun at gennemføre effektmålingsredskabets 2. måling. En videoinstruktion i, hvordan man gør dette som skole og kursist, findes iblandt de instruktionsvideoer, der kan tilgås i boksen “Vejledning“ til højre på siden, hvor der er vejledninger til skolen, lærerne og kursisterne.
 
Kontakt
Hvis du er interesseret i at vide mere om effektmålingerne, kan du henvende dig til Jørgen Brogaard Nielsen i Undervisningsministeriet, Kontor for VEU og Tværgående opgaver, e-mail: joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk eller telefon: 3392 5350.
 
Hvis du er interesseret i at høre om muligheden for at komme til at anvende systemet, eller har spørgsmål af tekniske karakter og brug af systemet, kan de rettes til Jørgen Lihn i Styrelsen for IT- og Læring (STIL.dk), e-mail:jorgen.lihn@stil.dk eller telefon: 3587 8375.
 
Med venlig hilsen
 
Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kvalitetssikring i AMU

 
N Y  K U R S I S T ?
Klik her for at registrere dig i Effektmålingsværktøjet.


K U R S I S T  L O G I N
Angiv fødselsdato
Angiv din pinkode

     


V E J L E D N I N G
Videovejledninger til kursister

Videovejledninger til skolen