Link til forsiden på Viskvalitet.dk Link til forsiden af effektmålingsdelen af Viskvalitet
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Viskvalitet.dk - Effekt?   Viskvalitet.dk
- Effekt?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
Viseffekt.dk - videovejledninger til kursister
 
Videovejledningerne herunder viser brugen af Viseffekt.dk for kursister.

Vejledninger for skoleadministratorer kan ses i menuen i højre side

Der er følgende videovejledninger:

 1. Opret dig som bruger i Viseffekt.dk

 2. Log dig på VisEffekt.dk

 3. Gennemførelse af en effektmåling under VisEffekt.dk

 4. Eksempler på typer af testspørgsmål i VisEffekt.dk

 5. Se dit testresultat i VisEffekt.dk
Særligt ved brug af videoerne til afsluttende/ enkeltstående test:
Vær opmærksom på, at video 2 og 3 til kursister og lærere omhandler både effektmåling og afsluttende test. Det betyder, at videoen siger, at den test, der er klar, er den første af tre mulige i systemet, mens det ved en afsluttende test vil være test nummer 2 i systemet, der vises til kursisten i Viseffekt som den test, der er klar til gennemførelse.

 

Information til skoler, lærere og kursister om at anvende Viseffekt til afsluttende test
 
I forsøget med kollektiv afkortning er der krav om, at alle kursister skal gennemføre en afsluttende test, når de har gennemført deres afkortede kursus.
 
En række efteruddannelsesudvalg har valgt at benytte Viseffekt som system til afvikling af de afsluttende test, der er elektroniske. Det gælder for 50 af de 114 arbejdsmarkedsuddannelser, der er med i forsøget. Uddannelserne kommer fra tre udvalgsområder:

 • Træets Uddannelser (TU)
 • Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen (KHRU)
 • Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
Viseffekt er ikke blevet anvendt af ret mange skoler indtil nu. I forsøget med kollektiv afkortning vil langt flere skoler får brug for at anvende systemet til de afsluttende test, og lære at bruge systemet.
 
Viseffekt er i sit udgangspunkt et effektmålingssystem, der er udviklet til at hjælpe lærere og skoler med at følge indlæringseffekten med afsæt i den tilvækst i viden, kursisterne får som en del af de samlede kompetencer, de tilegner sig på kurserne.
 
Viseffekt kan også anvendes til at afvikle enkeltstående test, herunder de afsluttende test til kollektivt afkortede kurser. Til at lære, hvordan det foregår, har HAKL via firmaet Viart fået udviklet en række instruktionsvideoer, der nu tilgås på Viseffekt websiden.
 
Der er to sæt videoer som begge kan tilgås i menuen i højre side:
 • En til skolerne og lærerne, der viser hvordan man tager hul på at anvende Viseffekt, opretter de brugere - her lærere - der skal formidle testene til kursisterne, og hvordan skolen administrerer test og resultater.
   
 • En til lærerne og kursisterne, der viser, hvordan man opretter sig som kursister og gennemfører en effektmåling eller test, så lærerne kan hjælpe kursisterne, og så kursisterne kan få information direkte efter behov.
Fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil vi opfordre alle skoler, der er godkendt til at udbyde nogle af de arbejdsmarkedsuddannelser, der er med i forsøget fra de tre udvalgsområder, til at gennemgå videoerne og anvende dem aktivt i forbindelse med forsøget med kollektiv afkortning.
 
I kan se de arbejdsmarkedsuddannelser, der er med i forsøget og dermed er udarbejdet test til, er her (klik på bilag 1 i oversigten via følgende side): AMU-bekendtgørelsen.
 
Du kan læse mere om forsøget med kollektiv afkortning, og få svar på en række spørgsmål og skoler og udvalgs arbejde med forsøget her: Link til omtalen af forsøget på styrelsens hjemmeside.
 
Support ved henvendelse til jorgen.lihn@stil.dk
 
Yderligere oplysninger om forsøget og de afsluttende test
Jørgen Brogaard Nielsen i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
mail joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk, eller tlf: 33925350

 

Herunder er videoerne til kursister. Klik på den enkelte for at åbne videoen:

 

1:Opret dig som bruger i Viseffekt.dk

Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Opret dig som bruger i Viseffekt.dk

 

2:Log dig på VisEffekt.dk

Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Log dig på VisEffekt.dk

 

3: Gennemførelse af en effektmåling under VisEffekt.dk

Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Gennemførelse af en effektmåling under VisEffekt.dk

 

4: Eksempler på typer af testspørgsmål i VisEffekt.dk

Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Eksempler på typer af testspørgsmål i VisEffekt.dk

 

5: Se dit testresultat i VisEffekt.dk

Hvis du ikke kan se videoen så prøv i stedet at klikke på følgende link: Se dit testresultat i VisEffekt.dk

 

© Undervisningsministeriet 2017

Videoinstruktionerne er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og VIArt ApS.
Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde.

N Y  K U R S I S T ?
Klik her for at registrere dig i Effektmålingsværktøjet.


K U R S I S T  L O G I N
Angiv fødselsdato
Angiv din pinkode

     


V E J L E D N I N G
Videovejledninger til kursister

Videovejledninger til skolen